Câu hỏi: Thong bao
(Người hỏi: Tai | Địa chỉ:Thanh Xuan | Email:tainh@gmail.com | Ngày hỏi: 19/10/2017)
Nội dung câu hỏiNhà trường có cách nào để đánh giá và thông báo sự phát triển của trẻ tới phụ huynh?
Trả lời câu hỏi
Trả lời: Thong bao
 • Người trả lời: Quản trị hệ thống
 • Ngày trả lời: 21/10/2017
 • Nội dung câu trả lời

  Trường Tràng An thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục dựa trên từng cá nhân trẻ nên việc đánh giá sự phát triển của trẻ được thực hiện bằng cách giáo viên ghi nhận xét, đánh giá từng trẻ và gửi báo cáo hàng tuần qua tin nhắn điện tử cho từng phụ huynh có con đang học tại trường.

   

   
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
  Địa chỉ: C19 - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà nội 
  Điện thoại: 04.38542100
  Website: http://www.mntrangan.pgdthanhxuan.edu.vn

  Tập đoàn công nghệ Quảng Ích