Câu hỏi: Lớp học
(Người hỏi: Thu Huyen | Địa chỉ:Thanh Xuân | Email:huyenthu@gmail.com | Ngày hỏi: 2/10/2017)
Nội dung câu hỏiMột lớp thường có bao nhiêu bé và bao nhiêu cô?
Trả lời câu hỏi
Trả lời: Lớp học
 • Người trả lời: Quản trị hệ thống
 • Ngày trả lời: 3/10/2017
 • Nội dung câu trả lời

  Đối với khối lớp mẫu giáo bé: Sĩ số trẻ là 30 cháu. Có 2 giáo viên .

  Đối với lớp mẫu giáo nhỡ và lớn: Sĩ số trẻ là 45 đến 50 cháu. Có 3 giáo viên.

   

   
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
  Địa chỉ: C19 - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà nội 
  Điện thoại: 04.38542100
  Website: http://www.mntrangan.pgdthanhxuan.edu.vn

  Tập đoàn công nghệ Quảng Ích