Hiệu trưởng

Chu Thị Thanh Bình
Chu Thị Thanh Bình

Ngày sinh: 29/8/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02438542100

Email liên lạc: binhchu00@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Vũ Mai Dung
Vũ Mai Dung

Ngày sinh: 8/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Đại Học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02438542100

Email liên lạc: maidungtramco@gmai.com

CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy

Ngày sinh: 19/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02438542100

Điện thoại riêng: 0386712359

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
Địa chỉ: C19 - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà nội 
Điện thoại: 04.38542100
Website: http://www.mntrangan.pgdthanhxuan.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích