Mỗi ngày đến trường là một ngày vui


nụ cười thành công trong chuyên đề đổi mới sáng tạo


Mỗi ngày đến trường là một ngày vui


Hân hoan ngày hội thể thao


Các hoạt động của bé lớp MGB 1


Bé 1: Tuần 2 tháng 1/2018


Bé 1: Tuần 1 tháng 1/2018


Ngày hội thể thao năm học 2017-2018


Hội thi giáo viên giỏi cấp trường


ảnh đi thăm quan Ecopark