Có 45 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

07/BC-MNTAVăn bản nhà trường 19-05-2024
2 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

15/KH-MNTAVăn bản nhà trường 19-05-2024
3 Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

14/BC-MNTAVăn bản nhà trường 19-05-2024
4 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2024

(Tải File đính kèm)

08/QÐ-MNTAVăn bản nhà trường 17-03-2024
5 KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

(Tải File đính kèm)

07/KH-MNTAVăn bản nhà trường 17-03-2024
6 Giấy ủy quyền

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-03-2024
7 Kế hoạch cải cách hành chính của trường mầm non Tràng An năm 2024

(Tải File đính kèm)

10/KH- MNTAVăn bản nhà trường 28-02-2024
8 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I - Năm học 2023-2024 01/BC-MNTAVăn bản nhà trường 03-01-2024
9 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I - Năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

01/BC-MNTAVăn bản nhà trường 03-01-2024
10 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2026

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 08-05-2023
11 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I- năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

115Văn bản nhà trường 28-11-2022
12 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử trong trường mầm non 127/KH-MNTAVăn bản nhà trường 30-10-2022
13 Quyết định về việc kiện toàn thành lập Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ trường mầm non Tràng An

(Tải File đính kèm)

129/QĐ-MNTAVăn bản nhà trường 15-10-2022
14 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

128/KH-MNTAVăn bản nhà trường 12-10-2022
15 Kế hoạch thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025" năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

124/KH-MNTAVăn bản nhà trường 30-09-2022
123
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
Địa chỉ: C19 - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà nội 
Điện thoại: 04.38542100
Website: http://www.mntrangan.pgdthanhxuan.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích