Chào mừng bạn đến với website MN Tràng An

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử trong trường mầm non 127/KH-MNTAVăn bản nhà trường 30-10-2022
2 Quyết định về việc kiện toàn thành lập Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ trường mầm non Tràng An

(Tải File đính kèm)

129/QĐ-MNTAVăn bản nhà trường 15-10-2022
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

128/KH-MNTAVăn bản nhà trường 12-10-2022
4 Kế hoạch thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025" năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

124/KH-MNTAVăn bản nhà trường 30-09-2022
5 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường học

(Tải File đính kèm)

125/QĐ-MNTAVăn bản nhà trường 25-09-2022
6 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích- xây dựng trường học an toàn năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

123-KH/MNTAVăn bản nhà trường 25-09-2022
7 Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

122/KHCSND-MNTAVăn bản nhà trường 24-09-2022
8 Báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 trường mầm non Tràng An

(Tải File đính kèm)

119/BC-MNTAVăn bản nhà trường 19-09-2022
9 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ quý III năm 2022

(Tải File đính kèm)

118/BC-MNTAVăn bản nhà trường 16-09-2022
10 Công khai GD đầu năm 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 16-09-2022
11 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong trường học năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

115/QĐ/MNTAVăn bản nhà trường 15-09-2022
12 Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2022 về việc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử

(Tải File đính kèm)

116/BC-MNTAVăn bản nhà trường 13-09-2022
13 Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp động tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 31-10-2021
14 Kế hoạch công tác chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số:124/KHCSND-MNTAVăn bản nhà trường 08-10-2021
15 QUYẾT ĐỊNH về việc banh hành quy tắc ứng xứ trong trường mầm non

(Tải File đính kèm)

Số: 132/ QĐ-MNTAVăn bản nhà trường 08-10-2021
123
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
Địa chỉ: C19 - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà nội 
Điện thoại: 04.38542100
Website: http://www.mntrangan.pgdthanhxuan.edu.vn