Có 73 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 ĐIỀU LỆ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Số: 52/2020/TT-BGDĐTVăn bản quy phạm pháp luật 31-12-2021
2 Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

(Tải File đính kèm)

Số:3084/UBND-KGVXVăn bản quy phạm pháp luật 15-09-2021
3 Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non Số: 13/2010/TT-BGDĐTVăn bản quy phạm pháp luật 21-08-2021
4 NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Tải File đính kèm)

Số:77/2021/NĐ-CPVăn bản quy phạm pháp luật 01-08-2021
5 Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính trong ngành gd&đt quận thanh xuân năm 2021

(Tải File đính kèm)

28 /KH-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 20-02-2021
6 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

(Tải File đính kèm)

29 /KH-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 20-02-2021
7 KẾ HOẠCH Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường Nhà nước năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản quy phạm pháp luật 01-02-2021
8 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra nội bộ Học kỳ II năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

03/QĐ-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 11-01-2021
9 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021

(Tải File đính kèm)

194/KH-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 10-12-2020
10 CHỈ THỊ Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

(Tải File đính kèm)

16/CT-UBNDVăn bản quy phạm pháp luật 20-10-2020
11 QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

(Tải File đính kèm)

166/QĐ-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 12-10-2020
12 KẾ HOẠCH thực hiện "3 công khai, 4 kiểm tra năm học 2020-2021"

(Tải File đính kèm)

168/KH-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 12-10-2020
13 KẾ HOẠCH Công tác thi đua khen thưởng năm 2020

(Tải File đính kèm)

167/KH-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 12-10-2020
14 Kế hoạch năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

164/KH-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 08-10-2020
15 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Nội quy trường học Năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

157/QĐ-MNTAVăn bản quy phạm pháp luật 08-10-2020
12345
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN
Địa chỉ: C19 - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân - Hà nội 
Điện thoại: 04.38542100
Website: http://www.mntrangan.pgdthanhxuan.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích